ข่าวสาร บทความ

ข่าวสาร - กิจกรรมสมาคม - บทความ

นายกฯสั่งเดินหน้าช่วยประชาชนรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านระบบพิโกไฟแนนซ์

image

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนผู้ที่ต้องการเข้าถึงเงินกู้ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสินทรัพย์และรายได้ที่มั่นคง ยิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความจำเป็นที่ต้องกู้มาใช้ในสิ่งจำเป็นอาจมีเพิ่มขึ้น โดยได้ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเรื่องการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพราะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็นสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยและค่าปรับไม่เกิน 36% ต่อปี และสินเชื่อประเภทพิโกพลัส วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 28% ต่อปี

นับแต่เริ่มให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์รวม 858 ราย ใน 72 จังหวัด นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จนถึงสินเดือนสิงหาคม 2563 ได้มีอนุมัติสินเชื่อแก่ประชาชนรายย่อยไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 328,300 บัญชี คิดเป็นวงเงิน 8,250 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 25,130 บาทต่อบัญชี

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาหนี้นอกระบบและการขูดรีดดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีการวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หลุดพ้นจากหนี้นอกระบบ ส่งเสริมการเข้าถึงหนี้ในระบบรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างยั่งยืน

URL :

2020-11-14 10:50:50

ทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหาคม 2564
ผนึกกำลังสร้างความรู้การเงิน
นายกฯสั่งเดินหน้าช่วยประชาชนรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านระบบพิโกไฟแนนซ์
แต่งตั้ง นายฉัตรชัย เล่งอี้ เป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย
งานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (ThaiAward)
“ช้างไทย เงินกู้” อยากช่วยคนไทย ปลดหนี้นอกระบบ
กระตุ้นใช้เงินกระเป๋า 2 คลังชง "ชิมช้อปใช้" เฟส 3 ตั้งเป้า 2 ล้านคน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
แหล่งเงินทุนสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ผ่อนพิโกฯเลิกทำแผนธุรกิจ

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ

Copyright © PICO Finance All right reserved.