พังงา

บริษัท พังงาธุรกิจ จำกัด 80 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ. เมืองพังงา จ.พังงา

0-7641-1442

บริษัท ภูเก็ตรวมทุน 2017 จำกัด 46/7 ถ.ศิริราษฏร์ ต.ท้ายช้าง อ. เมืองพังงา จ.พังงา

086-4791234 , 076-413477

หจก. ตะกั่วป่าพิโค 16 ถนนเสนาราษฏร์ ต.ตะกั่วป่า อ. ตะกั่วป่า จ.พังงา

076-421-195, 063-650-2456, 081-719-8251

บริษัท พังงาธุรกิจ จำกัด 80 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ. เมืองพังงา จ.พังงา

076-411-442

สุราษฎร์ธานี

บริษัท อรุณ สุราษฎร์ธานี จำกัด สำนักงานใหญ่ 92/92 ม.1 ถ.โฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

0-7722-2453

บริษัท วินมอเตอร์เวียงสระ(2553) จำกัด 199 ม. 1 ต.เวียงสระ อ. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

077-361-731, 089-866-8485

บริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (สุราษฎร์) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 611/15-16 ม. 4 ต.บ้านส้อง อ. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

087-418-7219

พัทลุง

บริษัท อรุณ พัทลุง จำกัด 128/3 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ. เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

0-7461-1324

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกซ์บาวเงินล้าน 34 ม. 10 ต.โคกสัก อ. บางแก้ว จ.พัทลุง

089-596-7515

สงขลา

บริษัท แสงทะเล สงขลา จำกัด 330/4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

0-7423-9494

บจก.ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด 88/10 ม. 3 ต.ชิงโค อ. สิงหนคร จ.สงขลา

063-227-1383, 063-227-1618

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสธรธุรกิจ 207/159 ม. 1 ต.คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-555-452, 088-398-5332

บริษัท หาดใหญ่รวมทุน จำกัด 906 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

081-609-9588, 074-223-362

กระบี่

บริษัท สามวิภา เกื้อกูล จำกัด 86/4 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม จ.กระบี่

075-699-032

บริษัท 3.ก.พิโก จำกัด 29/47 ม. 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ. อ่าวลึก จ.กระบี่

095-273-2211

ภูเก็ต

บริษัท โอเค 2017 จำกัด 59/21 ม. 4 ต.กะทู้ อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต

076-319-777 , 086-479-1234

นครศรีธรรมราช

บริษัท ฟิกซ์ แคช จำกัด 378/3 ม.5 ต.ปากพูน อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

081-077-2047

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณมังคุด 11 ถ.ประชาบำรุง ต.ชะอวด อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

083-180-5220

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่มณฑา ปากพนัง 3/3 ถ.ศรีสมบูรณ์ ต.ปากพนัง อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

075-441-013

บริษัท ถาวรรวมทุนธุรกิจ 1986 จำกัด 419/19 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

068-281-6767

บริษัท สุวรรณดี พิโค จำกัด 45/2 ม. 4 ถ.นครศรีฯ -พรหมคีรี ต.ท่างิ้ว อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

084-308-6047

ตรัง

บริษัท จอมไตร จำกัด 17-19 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ.ตรัง

0-7521-7729 08-1729-7879

บริษัท รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ 75 ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ. เมืองตรัง จ.ตรัง

0-7529-9979 0-7529-9717

บริษัท 99 มงคล จำกัด 19/1 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ.ตรัง

075-217-729

บริษัท เดอะ เบสท์ ลิสซิ่ง (พิโก) จำกัด 506 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ. ห้วยยอด จ.ตรัง

095-256-6366

บริษัท ดี ดี ตรัง พิโก จำกัด 437/11 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ.ตรัง

075-290-897

บริษัท น้ำใจ จำกัด 21 ม. 3 ต.นาพละ อ. เมืองตรัง จ.ตรัง

094-730-0397 095-257-0607

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ