อำนาจเจริญ

บริษัท ซื่อตรง ลิสซิ่ง จำกัด 288/231-232 ม.9 ต.บุ่ง อ. เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

08-9715 1999 08-1313-1144

บริษัท เอกชัยธุรกิจ (2019) จำกัด 525 หมู่ที่6 ตำบลบุ่ง อ. เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

081-7606373

บริษัท พงสินทวี(2016) จำกัด 65/6,65/7 ม. 6 ต.บุ่ง อ. เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

045-512-221

บริษัท เอกชัยอำนาจเจริญ (2005) จำกัด 742-743 ม. 9 ถนนวิชิตสิน ต.บุ่ง อ. เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

081-760-6373

บริษัท เอกชัย ปทุมราชวงศา จำกัด 189/5-6 ม. 1 ต.นาหว้า อ. ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

045-465-009

บริษัท อำนาจชัยศิริธุรกิจ จำกัด 490 ม. 9 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง , สาขา 1 350/5 ม.3 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา 37110 , สาขา 2 261/9 ม.15 ต.เสนานิคม อ.เสนานิคม 37290 อ. เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

045-270-220

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ