สงขลา

บริษัททุนธนศิริ(สงขลา) จำกัด 245/17 หมู่ 2 ตำบลพะวง อ. เมืองสงขลา จ.สงขลา

063-2271383,063-2271618

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก ศรีโสธร สำนักงานใหญ่ 555/8 หมู่ที่2 ต.รัตภูมิ อ. ควนเนียง จ.สงขลา

074-386101

บริษัท แสงทะเล สงขลา จำกัด 330/4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

0-7423-9494

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสธรธุรกิจ 207/159 ม. 1 ต.คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-555-452, 088-398-5332

บริษัท หาดใหญ่รวมทุน จำกัด 906 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

081-609-9588, 074-223-362

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ