เชียงใหม่

บริษัท เงินตามใจ เชียงใหม่ จำกัด 329 หมู่ที่6 ตำบลแม่เหียะ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

081-2312750

บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ 200 หมู่ที่5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อ. หางดง จ.เชียงใหม่

053-441189, 053-44 1194

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวนัชชา ลิสซิ่ง สำนักงานใหญ่ 229/3 ม.3 ต.เวียง อ. พร้าว จ.เชียงใหม่

053-475097

บริษัท วีระพิโกลิสซิ่ง เชียงใหม่ จำกัด 192/3 ม.4 ต.บ้านหลวง อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่

053-341344

บริษัท ที ซี จีโอคอน 2552 จำกัด 280 ม. 2 ต.เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

099-298-2552

บริษัท ใจกว้าง เจ เค มันนี่ จำกัด 411/18-19 ถนนมหิดล ต.ท่าศาลา อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

085-342-8888

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำทุน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 108 ม. 6 ต.สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่

053-361-188

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพศาลพร้าว 129 ม. 4 ต.เวียง อ. พร้าว จ.เชียงใหม่

053-889-977

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ