พิจิตร

บริษัท คุณสมร จำกัด 29/52 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

087-535-7898

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง พิจิตร จำกัด 8/172 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ. เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

056-615-200

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ