ลำพูน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันนี่ วีพลัส 122/7 ม.4 ต.บ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

053-575555

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัชชา ลิสซิ่ง สำนักงานใหญ่ 649/2 ม.1 ต.ปากบ่อง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

053-520379

บริษัท ใจกว้าง ซี เค เอ็ม จำกัด 411/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

082-354-5555

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศรี ลิสซิ่ง 33 ม. 8 ต.ลทาสบเส้า อ. แม่ทา จ.ลำพูน

093-253-4179 088-260-6841

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ