พะเยา

บริษัท วีระลิสซิ่ง พะเยา จำกัด 90/7 หมู่ที่3 ตำบลท่าวังทอง อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา

054-484828

บริษัท เงินตามใจ พะเยา จำกัด 409/5 หมู่ที่3 ตำบลท่าวังทอง อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา

088-2644918

บริษัท พะเยาพิโก จำกัด เลขที่ 137/3 ถนนหัวข่วงแก้ว ต.เวียง อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา

054-481-031

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ