หนองบัวลำภู

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมภู888 พิโก 2535 292 หมู่ที่10 หมู่บ้านศรีสง่าเมือง ต.ลำภู อ. เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

081-7396566, 042-312678

บริษัท มิตรโนนสังพิโก จำกัด 213 ม.10 ต.โนนสัง อ. โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

09-1340 4088 0-4237-5246

บริษัท มิตรนากลาง พิโก จำกัด 264/1 ม.1 ถ.อุดร-เลย ต.นากลาง อ. นากลาง จ.หนองบัวลำภู

08-2152-5804 08-6877-2155

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก หนองบัวลำภู 174 ม.10 ซ.นเรศวร ต.ลำภู อ. เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

0-4231-2311

บริษัท สหะพืชผล หนองบัวลำภู พิโก จำกัด 12/11 ม.2 ต.ลำภู อ. เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

0-4237-8361 09-7301-4000

บริษัท พิพัฒน์ พิโก จำกัด 15/10 ถนนวิไสย์อุดรกิจ ตำบลหนองบัว อ. เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

042-360890

บริษัท บุญเรืองสหมิตร จำกัด 520 ม. 13 ต.เมืองใหม่ อ. ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

042-353-558

บริษัท ศรีบุญเรือง พิโก จำกัด 330/1 ม. 13 ต.เมืองใหม่ อ. ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

089-190-5051

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ