เชียงใหม่

บริษัท เงินตามใจ เชียงใหม่ จำกัด 329 หมู่ที่6 ตำบลแม่เหียะ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

081-2312750

บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ 200 หมู่ที่5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อ. หางดง จ.เชียงใหม่

053-441189, 053-44 1194

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ พิโก ลิสซิ่งพลัส เชียงใหม่ 2/11 ซ.1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

090-1988798

บริษัท เงินหมุน จำกัด 60 ม.2 ต.หนองป่าครั่ง อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

053-241979

บริ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

บริษัท รุ่งไพศาล พิโก้ จำกัด 195/15 ม.5 ต.ท่าศาลา อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

053-116190

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าวนัชชา ลิสซิ่ง สำนักงานใหญ่ 229/3 ม.3 ต.เวียง อ. พร้าว จ.เชียงใหม่

053-475097

บริษัท ที ซี จีโอคอน 2552 จำกัด 280 ม. 2 ต.เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

099-298-2552

บริษัท ใจกว้าง เจ เค มันนี่ จำกัด 411/18-19 ถนนมหิดล ต.ท่าศาลา อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

085-342-8888

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำทุน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 108 ม. 6 ต.สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่

053-361-188

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพศาลพร้าว 129 ม. 4 ต.เวียง อ. พร้าว จ.เชียงใหม่

053-889-977

เชียงราย

บริษัท ใจกว้าง พิโก จำกัด 275/1 หมู่ 6 ตำบลเวียง อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

082-3928888

บริษัท พิโก เชียงราย จำกัด 1107/62 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

092-6286538

บริษัท วีระลิสซิ่ง เชียงราย จำกัด 942/9 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

053-755228

บริษัท เงินตามใจ เชียงราย จำกัด 159/27 หมู่ที่13 ตำบลรอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

088-2649768

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำไลทิพ พิโก เชียงราย 444/5 ม. 10 ต.เม็งราย อ. พญาเม็งราย จ.เชียงราย

081-5969087

แพร่

บริษัท พิโก แพร่ จำกัด 247 หมู่ที่2 ตำบลเด่นชัย อ. เด่นชัย จ.แพร่

081-7856424

บริษัท ซึรุ จำกัด 300/30 7 ต.นาจักร อ. เมืองแพร่ จ.แพร่

086-4781813

บริษัท อรกัญญา99 จำกัด 52/4 ม.7 ต.นาจักร อ. เมืองแพร่ จ.แพร่

054-625393

บริษัท สยาม แคปปิตอลกรุ๊ป จำกัด 99 ม.3 ต.สะเอียบ อ. สอง จ.แพร่

08-0675-6796

บริษัท กำไร 2210 จำกัด 53/1 หมู่ที่3 ตำบลร่องฟอง อ. เมืองแพร่ จ.แพร่

089-4893000

บริษัท อีซซี่ เอ็ม จำกัด 83/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ.แพร่

097-156-9917

บริษัท ดีเอ็มพี แพร่ จำกัด 48/1 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งกวาว อ. เมืองแพร่ จ.แพร่

054-521943

แม่ฮ่องสอน

บริษัท เงินตามใจ แม่ฮ่องสอน จำกัด 8/1 หมู่ที่2 ตำบลขุนยวม อ. ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

088-2547341

บริษัท ใจกว้าง ธนารัชต์ จำกัด 77/5 ม.3 ต.แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

08-2392-8888

พะเยา

บริษัท วีระลิสซิ่ง พะเยา จำกัด 90/7 หมู่ที่3 ตำบลท่าวังทอง อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา

054-484828

บริษัท เงินตามใจ พะเยา จำกัด 409/5 หมู่ที่3 ตำบลท่าวังทอง อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา

088-2644918

บริษัท พะเยาพิโก จำกัด เลขที่ 137/3 ถนนหัวข่วงแก้ว ต.เวียง อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา

054-481-031

ลำพูน

บริษัท วรายุสลิสซิ่ง 999 จำกัด 135/6 หมู่ที่11 ตำบลบ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

084-3706868

บริษัท สมานชัยแอสเซท จำกัด 416 หมู่ที่5 ตำบลศรีบัวบาน อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

088-2616225

บริษัท เงินตามใจ ลำพูน จำกัด 909 หมู่ที่1 ตำบลป่าซาง อ. ป่าซาง จ.ลำพูน

081-2312102

บริษัท มาร์ช 19 จำกัด 62/2 ถนนบ้านหลวย ตำบลในเมือง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

085-2120477

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันนี่ วีพลัส 122/7 ม.4 ต.บ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

053-575555

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัชชา ลิสซิ่ง สำนักงานใหญ่ 649/2 ม.1 ต.ปากบ่อง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

053-520379

บริษัท ใจกว้าง ซี เค เอ็ม จำกัด 411/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

082-354-5555

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศรี ลิสซิ่ง 33 ม. 8 ต.ลทาสบเส้า อ. แม่ทา จ.ลำพูน

093-253-4179 088-260-6841

ลำปาง

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ลำปาง จำกัด 132/1 หมู่ที่11 ตำบลล้อมแรด อ. เถิน จ.ลำปาง

054-010189

บริษัท ทองศิริลำปาง จำกัด สำนักงานใหญ่ 760 หมู่ที่2 ตำบลชมพู อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง

054-366033

บริษัท เงินตามใจ ลำปาง จำกัด 134 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง

088-2584279

บริษัท พิโก ลำปาง จำกัด 74 ม.3 ต.หัวเมือง อ. เมืองปาน จ.ลำปาง

063-5252091

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพศาลพิโก 842 248 ม.4 ถ.ถินบุรี ต.ล้อมแรด อ. เถิน จ.ลำปาง

08-3867-4397

บริษัท ใจกว้าง เอเซีย ลิสซิ่ง จำกัด 291 ม.7 ต.ศาลา อ. เกาะคา จ.ลำปาง

08-2392-8888

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางนัชชา ลิสซิ่ง สำนักงานใหญ่ 158/1 ม.7 ต.น้ำโจ้ อ. แม่ทะ จ.ลำปาง

08-6430 0718

บริษัท ศิริลิสซิ่ง กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ 353 ม.11 ต.ชมพู อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง

08-8258-5880

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางศิริพานิชย์ 1999 สำนักงานใหญ่ 760 ม.2 ต.ชมพู อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง

054-336704 054-336034

บริษัท วีระลิสซิ่ง ลำปาง จำกัด 719 ม.4 ต.วังเหนือ อ. วังเหนือ จ.ลำปาง

054-332238

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรัตม์ ยนตรการ 328/1 ม. 2 ต.ล้อมแรด อ. เถิน จ.ลำปาง

081-881-4605

บริษัท มิตรแท้ เงินด่วน จำกัด 253/3 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง

086-448-6937

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์เชียล 399/34 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง

054-325-505

บริษัท ศรีติดปีก จำกัด 503 หมู่ที่ 5 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง

081-796-4939, 091-771-2891

น่าน

บริษัท เอกวณิช กรุ๊ป จำกัด 1,3,5,7 ถนนอนันวรฤทธิเดช ตำบลในเวียง อ. เมืองน่าน จ.น่าน

054-710062

บริษัท น่านลิสซิ่ง 1959 จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 45/4 ถนนเจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ. เมืองน่าน จ.น่าน

054-711-492

บริษัท โฮมลิสซิ่ง จำกัด 57/3 ถนนเจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ. เมืองน่าน จ.น่าน

054-774-926

บริษัท หย่งเพียว จำกัด 303 ม. 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ. เวียงสา จ.น่าน

054-781-191

บริษัท ยูนิฟาย จำกัด 15 หมู่ที่ 6 ต.สวด อ. บ้านหลวง จ.น่าน

054-761-288

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนคำลิสซิ่ง 101 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ.น่าน

054-799-639

อุตรดิตถ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลลิสซิ่ง (1997) อุตรดิตถ์ 398/6 หมู่ที่3 ต.ในเมือง อ. พิชัย จ.อุตรดิตถ์

055-421810, 081-6747201

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อยลิสซิ่ง อุตรดิตถ์ 79/6 หมู่ที่5 ตำบลป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055-817838

บริษัท มันนี่ สเตชั่น 2018 จำกัด 236/1 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

06-6042-3468 06-6042-3469

บริษัท เจเอส อุตรดิตถ์ จำกัด 300,302 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

05-540-7380

บริษัท 108พิโก จำกัด 1 ม. 9 ต.บ่อทอง อ. ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

063-343-0108

บริษัท พิโก อุตรดิตถ์ จำกัด 5/1 ซอยหนองบัว ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

086-2168580

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ลิสซิ่ง 274/1 ถนนสำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055-413-811

บริษัท โกลเด้น โกลด์ กรุ๊ป จำกัด 1/36 ถนนสำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055-414-820

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง อุตรดิตถ์ จำกัด 274 ถุนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055-494-911

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ