ข่าวสาร บทความ

ข่าวสาร - กิจกรรมสมาคม - บทความ

งานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (ThaiAward)

image

พณฯอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จัดโดย..สภาการนักข่าวไทย


คุณฉัตรชัย เล่งอี้
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัท ฉัตรชัย พิโก ดำเนินงานบริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ใน4จังหวัด คือ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธรและกรุงเทพ เข้ารับรางวัลสาขาพัฒนาธุรกิจและช่วยเหลือสังคมดีเด่น จากผลงานเข้าช่วยเหลือประชาชาชนแก้ไขหนี้นอกระบบในเขตพิ้นที่อีสานใต้

URL :

2019-11-27 09:12:50

ทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหาคม 2564
ผนึกกำลังสร้างความรู้การเงิน
นายกฯสั่งเดินหน้าช่วยประชาชนรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านระบบพิโกไฟแนนซ์
แต่งตั้ง นายฉัตรชัย เล่งอี้ เป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย
งานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (ThaiAward)
“ช้างไทย เงินกู้” อยากช่วยคนไทย ปลดหนี้นอกระบบ
กระตุ้นใช้เงินกระเป๋า 2 คลังชง "ชิมช้อปใช้" เฟส 3 ตั้งเป้า 2 ล้านคน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
แหล่งเงินทุนสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ผ่อนพิโกฯเลิกทำแผนธุรกิจ

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ

Copyright © PICO Finance All right reserved.