ข่าวสาร บทความ

ข่าวสาร - กิจกรรมสมาคม - บทความ

แต่งตั้ง นายฉัตรชัย เล่งอี้ เป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย

image

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาได้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย เล่งอี้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ของสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

นายฉัตรชัย เล่งอี้

จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(เอกจิตวิทยาอุตสาหกรรม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านสื่อสารการตลาด จากUniversity of Greenwich กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

มีประสบการณ์ด้านการตลาดและสื่อสารองค์กร เคยเป็นหุ้นส่วนและผู้บริหาร บริษัท คอมมาร์ จำกัด ซึ่งดูบริหารดูแลการโฆษณาให้ลูกค้าองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ร้านSuper Sport, AP Property เป็นต้น

ภายหลังได้ผันตัว มาประกอบธุรกิจด้านสินเชื่อ มีบริษัทในเครือ 6บริษัท ได้แก่
-บริษัท ฉัตรชัย ลีสซิ่ง จำกัด
-บริษัท ฉัตรชัย พิโก ศรีสะเกษ จำกัด
-บริษัท ฉัตรชัย พิโก อุบลราชธานีจำกัด
-บริษัท ฉัตรชัย พิโก ยโสธร จำกัด
-บริษัท ฉัตรชัย พิโก กรุงเทพ จำกัด
-บริษัท ทุนไท แคปปิตอล จำกัด

มีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อนาน10ปี

กิจกรรมทางสังคม
-กรรมการ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-กรรมการชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-อนุกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ได้รับ"รางวัลแห่งชาติ" จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จัดโดยสภานักข่าวแห่งประเทศไทย ปี พศ.2562

URL :

2020-06-04 12:30:27

ทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหาคม 2564
ผนึกกำลังสร้างความรู้การเงิน
นายกฯสั่งเดินหน้าช่วยประชาชนรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านระบบพิโกไฟแนนซ์
แต่งตั้ง นายฉัตรชัย เล่งอี้ เป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย
งานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (ThaiAward)
“ช้างไทย เงินกู้” อยากช่วยคนไทย ปลดหนี้นอกระบบ
กระตุ้นใช้เงินกระเป๋า 2 คลังชง "ชิมช้อปใช้" เฟส 3 ตั้งเป้า 2 ล้านคน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
แหล่งเงินทุนสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ผ่อนพิโกฯเลิกทำแผนธุรกิจ

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ

Copyright © PICO Finance All right reserved.