ข่าวสาร บทความ

ข่าวสาร - กิจกรรมสมาคม - บทความ

ครม.อนุมัติแล้วกฎหมายจัดการ "บัญชีเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว"

image

<p>นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า ล่าสุด สศค.ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อบรรจุเข้าวาระการพิจารณาแล้ว หลังจากที่ได้เปิดรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในช่วงก่อนหน้านี้</p> <p>ทั้งนี้ โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายดังกล่าว โดยในเชิงบวก คือ ทำให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาหนึ่งของสถาบันการเงิน รวมทั้งจัดทำระบบการค้นหาข้อมูลออนไลน์ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และเป็นการอำนวยความสะดวกให้บุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือทายาทตามกฎหมาย สามารถสืบค้นเพื่อขอเงินคืนได้ด้านผลกระทบในเชิงลบ คือ ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเงินฝากทุกประเภท ไม่ทราบระยะเวลาของการไม่เคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากที่กำหนด เป็นต้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการสื่อสารกับประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า หมายถึง บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาท โดยเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบุคคลที่เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเท่านั้น ไม่รวมถึงบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากเพื่อประกันการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากเพื่อประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่นตามคำสั่งของบุคคลเจ้าของบัญชี บัญชีเงินฝากที่ถูกยึดหรืออายัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือตามคำสั่งศาล                                                                                      </p> <p>รูปภาพ : Sanook</p> <p> </p>

URL : www.pico-thailand.com

2018-03-30 14:43:38

ผ่อนพิโกฯเลิกทำแผนธุรกิจ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ " คืนความสุขให้ชาวอีสานใต้ มอบคืนโฉนดที่ดินลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"
การคาดการณ์สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
“พิโกไฟแนนซ์” รับจำนำทะเบียนรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 5 หมื่นบาท
จุดจบของคนหลบภาษี? เมื่อธนาคารถูกสั่งให้ส่งข้อมูลบัญชีกับสรรพากร
ธนาคารจะทำเงินมหาศาลจากข้อมูล Mobile Banking ได้อย่างไร บทวิเคราะห์อย่างละเอียด
ครม.อนุมัติแล้วกฎหมายจัดการ "บัญชีเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว"
นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยม บริษัท แม่กินไน้ 2560 จำกัด จังหวัด นครสวรรค์
นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยม บริษัท พิโกอ่อนนุช ลีสซิ่ง จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ

Copyright © PICO Finance All right reserved.