ข่าวสาร บทความ

ข่าวสาร - กิจกรรมสมาคม - บทความ

ครม.อนุมัติแล้วกฎหมายจัดการ "บัญชีเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว"

image

<p>นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า ล่าสุด สศค.ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อบรรจุเข้าวาระการพิจารณาแล้ว หลังจากที่ได้เปิดรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในช่วงก่อนหน้านี้</p> <p>ทั้งนี้ โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายดังกล่าว โดยในเชิงบวก คือ ทำให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาหนึ่งของสถาบันการเงิน รวมทั้งจัดทำระบบการค้นหาข้อมูลออนไลน์ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และเป็นการอำนวยความสะดวกให้บุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือทายาทตามกฎหมาย สามารถสืบค้นเพื่อขอเงินคืนได้ด้านผลกระทบในเชิงลบ คือ ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเงินฝากทุกประเภท ไม่ทราบระยะเวลาของการไม่เคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากที่กำหนด เป็นต้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการสื่อสารกับประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า หมายถึง บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาท โดยเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบุคคลที่เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเท่านั้น ไม่รวมถึงบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากเพื่อประกันการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากเพื่อประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่นตามคำสั่งของบุคคลเจ้าของบัญชี บัญชีเงินฝากที่ถูกยึดหรืออายัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือตามคำสั่งศาล                                                                                      </p> <p>รูปภาพ : Sanook</p> <p> </p>

URL : www.pico-thailand.com

2018-03-30 14:43:38

งานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (ThaiAward)
“ช้างไทย เงินกู้” อยากช่วยคนไทย ปลดหนี้นอกระบบ
กระตุ้นใช้เงินกระเป๋า 2 คลังชง "ชิมช้อปใช้" เฟส 3 ตั้งเป้า 2 ล้านคน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
แหล่งเงินทุนสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ผ่อนพิโกฯเลิกทำแผนธุรกิจ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ " คืนความสุขให้ชาวอีสานใต้ มอบคืนโฉนดที่ดินลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"
การคาดการณ์สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
“พิโกไฟแนนซ์” รับจำนำทะเบียนรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ

Copyright © PICO Finance All right reserved.