ข่าวสาร บทความ

ข่าวสาร - กิจกรรมสมาคม - บทความ

“พิโกไฟแนนซ์” รับจำนำทะเบียนรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

image

ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) หรือสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ฉบับที่ 2 โดยได้ปรับปรุงนิยามของสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับให้รวมถึงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังเพิ่มโอกาสให้รายย่อยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้เข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวกขึ้น ซึ่งเป็นการลดปัญหาหนี้นอกระบบอีกทาง ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากมีเงินมากขึ้น ส่งผลดีกับเศรษฐกิจภาพรวม โดยเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อได้รายละ ไม่เกิน 5 หมื่นบาทเหมือนเดิม คิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายรวมกันไม่เกิน 36% ต่อปี ทั้งนี้ ปัจจุบันมีธุรกิจพิโกไฟแนนซ์แล้ว 287 ราย ใน 60 จังหวัด ปล่อยสินเชื่อแล้ว 2.65 หมื่นราย วงเงินสินเชื่อ 680 ล้านบาท มีหนี้เสียเพียง 2.69% ส่วนการเพิ่มเพดานการปล่อยกู้จำนำทะเบียนรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ให้กับรายย่อยได้มากกว่า 5 หมื่นบาท ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจข้อมูลของ สศค. และ ธปท. ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และเล็กประกอบกิจการรับจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่จำนวน 1,000 ราย ปล่อยกู้ให้รายย่อย 3 ล้านราย มีวงเงิน สินเชื่อประมาณ 2 แสนล้านบาท


URL : -

2018-10-05 14:23:33

แต่งตั้ง นายฉัตรชัย เล่งอี้ เป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย
งานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (ThaiAward)
“ช้างไทย เงินกู้” อยากช่วยคนไทย ปลดหนี้นอกระบบ
กระตุ้นใช้เงินกระเป๋า 2 คลังชง "ชิมช้อปใช้" เฟส 3 ตั้งเป้า 2 ล้านคน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
แหล่งเงินทุนสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ผ่อนพิโกฯเลิกทำแผนธุรกิจ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ " คืนความสุขให้ชาวอีสานใต้ มอบคืนโฉนดที่ดินลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"
การคาดการณ์สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ

Copyright © PICO Finance All right reserved.