ข่าวสาร บทความ

ข่าวสาร - กิจกรรมสมาคม - บทความ

การคาดการณ์สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

image

การคาดการณ์สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ปี 2562 ในมุมมองของ นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ปี 2561 ที่ได้มีการให้สินเชื่ออย่างจริงจัง ประมาณการว่าจะปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มอีก 3,000 ล้านบาท จากยอดสินเชื่อเดิม จากข้อมูลผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ยื่นขออนุญาตกระทรวงการคลัง นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึง ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2561 นิติบุคคลที่ยื่นขออนุญาตทั้งสิ้น 805 ราย ใน 73 จังหวัด และเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 350 ราย และมีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อ แล้ว 336 รายใน 63 จังหวัด ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 46,201 บัญชี รวมเป็นเงิน 1,278.29 ล้านบาท ประกอบด้วยสินเชื่อแบบมีหลักประกันคิดเป็นร้อยละ 59.99 และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันคิดเป็นร้อยละ 40.01 และมีสินเชื่อค้างชำระ 3 เดือน (NPL) ร้อยละ 2.92 ของสินเชื่อคงค้างรวมทั้งหมดเมื่อนำข้อมูลมาพิจารณาสนับสนุนความเชื่อมั่น และเป็นไปได้มากที่สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะสามารถปล่อยสินเชื่อเพิ่มได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังต่อไปนี้1.ผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว และจะเปิดให้บริการสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 200 ราย2.ผู้ประกอบสินเชื่อที่ปล่อยสินเชื่ออยู่แล้ว จะสามารถปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นอีกในพื้นที่ ที่มีศักยภาพ3.การผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ การยื่นขอกู้ไม่จำต้องมีเอกสารทางการเงิน หรือ สเตทเม้น (Statement) อาจจะต้องทำบัญชีครัวเรือนมาแสดง ซึ่งผู้ประกอบการเป็นคนในพื้นที่อาศัยความคุ้นเคยมาเป็นข้อพิจารณาสินเชื่อเพราะรู้จักลูกค้าเป็นอย่างดีอยู่แล้วจะเป็นวิธีช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นกว่าสถาบันทางการเงินอื่นๆ4.ผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์รายใหญ่จะยื่นขออนุญาตและเปิดดำเนินการทางภาคตะวันออก โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นเขตพื้นที่ขยายความเจริญซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสินเชื่อจะเน้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก และพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร5.เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเข้มงวดปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบ ทำให้เจ้าหนี้นอกระบบได้เลิกกิจการไปแล้วเป็นจำนวนมาก เจ้าหนี้นอกระบบบางรายมายื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์โดยถูกต้อง ส่วนสำหรับลูกหนี้นอกระบบก็หันมาใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และได้รับความสะดวกเช่นกัน


URL : https://www.facebook.com/picothailand2017/

2018-12-29 15:01:14

แต่งตั้ง นายฉัตรชัย เล่งอี้ เป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย
งานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (ThaiAward)
“ช้างไทย เงินกู้” อยากช่วยคนไทย ปลดหนี้นอกระบบ
กระตุ้นใช้เงินกระเป๋า 2 คลังชง "ชิมช้อปใช้" เฟส 3 ตั้งเป้า 2 ล้านคน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
แหล่งเงินทุนสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ผ่อนพิโกฯเลิกทำแผนธุรกิจ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ " คืนความสุขให้ชาวอีสานใต้ มอบคืนโฉนดที่ดินลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"
การคาดการณ์สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ

Copyright © PICO Finance All right reserved.