ข่าวสาร บทความ

ข่าวสาร - กิจกรรมสมาคม - บทความ

การคาดการณ์สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

image

<p>การคาดการณ์สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์</p> <p>ปี 2562 ในมุมมองของ นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ปี 2561 ที่ได้มีการให้สินเชื่ออย่างจริงจัง ประมาณการว่าจะปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มอีก 3,000 ล้านบาท จากยอดสินเชื่อเดิม จากข้อมูลผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ยื่นขออนุญาตกระทรวงการคลัง นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึง ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2561 นิติบุคคลที่ยื่นขออนุญาตทั้งสิ้น 805 ราย ใน 73 จังหวัด และเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 350 ราย และมีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อ แล้ว 336 รายใน 63 จังหวัด ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 46,201 บัญชี รวมเป็นเงิน 1,278.29 ล้านบาท ประกอบด้วยสินเชื่อแบบมีหลักประกันคิดเป็นร้อยละ 59.99 และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันคิดเป็นร้อยละ 40.01 และมีสินเชื่อค้างชำระ 3 เดือน (NPL) ร้อยละ 2.92 ของสินเชื่อคงค้างรวมทั้งหมด</p> <p>เมื่อนำข้อมูลมาพิจารณาสนับสนุนความเชื่อมั่น และเป็นไปได้มากที่สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะสามารถปล่อยสินเชื่อเพิ่มได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังต่อไปนี้</p> <p>1.ผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว และจะเปิดให้บริการสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 200 ราย</p> <p>2.ผู้ประกอบสินเชื่อที่ปล่อยสินเชื่ออยู่แล้ว จะสามารถปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นอีกในพื้นที่ ที่มีศักยภาพ</p> <p>3.การผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ การยื่นขอกู้ไม่จำต้องมีเอกสารทางการเงิน หรือ สเตทเม้น (Statement) อาจจะต้องทำบัญชีครัวเรือนมาแสดง ซึ่งผู้ประกอบการเป็นคนในพื้นที่อาศัยความคุ้นเคยมาเป็นข้อพิจารณาสินเชื่อเพราะรู้จักลูกค้าเป็นอย่างดีอยู่แล้วจะเป็นวิธีช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นกว่าสถาบันทางการเงินอื่นๆ</p> <p>4.ผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์รายใหญ่จะยื่นขออนุญาตและเปิดดำเนินการทางภาคตะวันออก โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นเขตพื้นที่ขยายความเจริญซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสินเชื่อจะเน้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก และพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>5.เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเข้มงวดปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบ ทำให้เจ้าหนี้นอกระบบได้เลิกกิจการไปแล้วเป็นจำนวนมาก เจ้าหนี้นอกระบบบางรายมายื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์โดยถูกต้อง ส่วนสำหรับลูกหนี้นอกระบบก็หันมาใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และได้รับความสะดวกเช่นกัน</p>

URL : https://www.facebook.com/picothailand2017/

2018-12-29 15:01:14

ผ่อนพิโกฯเลิกทำแผนธุรกิจ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ " คืนความสุขให้ชาวอีสานใต้ มอบคืนโฉนดที่ดินลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"
การคาดการณ์สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
“พิโกไฟแนนซ์” รับจำนำทะเบียนรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 5 หมื่นบาท
จุดจบของคนหลบภาษี? เมื่อธนาคารถูกสั่งให้ส่งข้อมูลบัญชีกับสรรพากร
ธนาคารจะทำเงินมหาศาลจากข้อมูล Mobile Banking ได้อย่างไร บทวิเคราะห์อย่างละเอียด
ครม.อนุมัติแล้วกฎหมายจัดการ "บัญชีเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว"
นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยม บริษัท แม่กินไน้ 2560 จำกัด จังหวัด นครสวรรค์
นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยม บริษัท พิโกอ่อนนุช ลีสซิ่ง จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ

Copyright © PICO Finance All right reserved.